Naša poradňa s eTrendom

Spolupracovníčka našej realitnej spoločnosti LEGACY je realitnou poradkyňou v rubrike RADY ODBORNÍKOV na portáli eTREND. Prečítajte si výber z jej článkov.

Poplatky spojené s realitnou kanceláriou
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/poplatky-spojene-s-realitnou-kancelariou.html

Prenájom prenajatej nehnuteľnosti
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/prenajom-prenajatej-nehnutelnosti.html

Záznam na liste vlastníctva
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/zaznam-na-liste-vlastnictva.html

Kúpa bytu a problém s exekúciou
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/kupa-bytu-a-problem-s-exekuciou.html

Chýbajúce informácie v zmluve
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/chybajuce-informacie-v-zmluve.html

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve-2.html

Plná moc pri predaji domu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/plna-moc-pri-predaji-domu.html

Kataster a kúpna zmluva
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/kataster-a-kupna-zmluva.html

Záložné právo v prospech spoločenstva
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/zalozne-pravo-v-prospech-spolocenstva.html

Sprostredkovateľská zmluva
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/sprostredkovatelska-zmluva-2.html

Kúpa bytu s ťarchou
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/kupa-bytu-s-tarchou.html

Neštandardné podmienky predaja
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/nestandardne-podmienky-predaja.html

Prenájom nebytového priestoru
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/prenajom-nebytoveho-priestoru.html

Rezervačný poplatok v realitnej kancelárii
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/rezervacny-poplatok-v-realitnej-kancelarii.html

Norma pre realitných maklérov
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/norma-pre-realitnych-maklerov.html

Nezrovnalosti v kúpnej zmluve
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/nezrovnalosti-v-kupnej-zmluve.html

Darovanie bytu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/darovanie-bytu.html

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/vyporiadanie-podieloveho-spoluvlastnictva.html

Je potrebný súhlas manžela s predajom bytu?
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/je-potrebny-suhlas-manzela-s-predajom-bytu.html

Oprava v prenajatom byte
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/oprava-v-prenajatom-byte.html

Odhlásenie sa z trvalého pobytu po predaji bytu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/odhlasenie-sa-z-trvaleho-pobytu-po-predaji-bytu.html

Realitná kancelária a výška provízie
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/realitna-kancelaria-a-vyska-provizie.html

Kúpa družstevného bytu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/kupa-druzstevneho-bytu-2.html

Predloženie listu vlastníctva s plombou
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/predlozenie-listu-vlastnictva-s-plombou.html

Predaj domu na spoločnom pozemku
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/predaj-domu-na-spolocnom-pozemku.html

Máme vyhliadnutý pozemok. Čo ďalej
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/chceme-pozemok-na-okraji-obce.html

Vlastníkmi domu až po odobrení katastrom
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/kedy-sa-staneme-majitelmi-domu.html

Ako vymeniť malý byt za väčší
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/ako-vymenit-maly-byt-za-vacsi.html

Prerušené konanie na katastri
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/prerusene-konanie-na-katastri.html

Elektronizácia na katastri
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/elektronizacia-katastralneho-konania.html

Aké sú novinky v postavení notárov
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/chceme-vyuzit-sluzby-notara.html

Chceme vymeniť domového správcu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/chceme-vymenit-domoveho-spravcu.html

Povinnosti správcu voči vlastníkom bytov
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/povinnosti-spravcu-voci-vlastnikom-bytov.html

Odkúpenie domu od starých rodičov
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/odkupenie-domu-od-starych-rodicov.html

Nadstavba a súhlas susedov
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/suhlas-vlastnikov-bytov-s-nadstavbou.html

Koniec nájomnej zmluvy
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/koniec-najomnej-zmluvy.html

Predčasná výpoveď z nájmu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/ukoncenie-najomneho-vztahu-vypovedou.html

Podnájom a prenájom bytu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/podnajom-a-prenajom-bytu.html

Prenájom bytu a nájomná zmluva
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/prenajom-bytu-a-najomna-zmluva.html

Aké sú podmienky nájmu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/ake-su-podmienky-najmu.html

Ako vybrať správnu realitnú kanceláriu
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/ako-vybrat-spravnu-realitnu-kancelariu.html

Partnerský byt a list vlastníctva
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/vlastnictvo-bytu.html

Predaj podielu bez súhlasu brata
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/chceme-predat-svoje-podiely.html

Ako zrušiť právo doživotného bývania
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/ako-zrusit-pravo-dozivotneho-byvania.html

Kúpnu cenu nevyplácajte priamo
http://reality.etrend.sk/reality-rady-odbornikov/predavajuci-bytu-na-nas-tlaci.html